To improve the appearance of this website please Click here to download Adobe Flash Player

Tuisblad

  SALOMON SENEKAL HOëRSKOOL

 

14 Januarie 2015 / 01

Geagte Ouer                                                                                                                          

           

1.     SKOOLFOOIE:  2015

Die volgende skoolfooie is goedgekeur op 29 Oktober 2014 na die Begrotingsvergadering waarheen u genooi was:

GRAAD

PER MAAND

PER KWARTAAL

PER JAAR

MET AFSLAG BINNE EERSTE KWARTAAL

GR R

1STE MND:  R490

11 MNDE:  R455

R1 373.75

R5 495.00

R5 220.25

GR 1 - 3

1STE MND:  R490

11MNDE:  R455

R1 373.50

R5 494.00

R5 220.25

GR 4 - 6

1STE MND:  R520

11 MNDE:  R475

R1 436.25

R5 745.00

R5 457.75

GR 7 - 9

1STE MND:  R530

11 MNDE:  R500

R1 507.50

R6 030.00

R5 728.50

GR 10 - 12

1STE MND:  R540

11MNDE:  R520

R1 565.00

R6 260.00

R5 947.00

KOSHUISFOOIE

R800 PER MAAND                                     

R2 400 PER KWARTAAL

 

1.     GEDEELTELIKE VRYSTELLING

Aansoeke om gedeeltelike vrystelling kan by die kantoor afgehaal word en moet VOOR OF OP

28 FEBRUARIE 2015ingehandig word.  Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie!!

Ouers wat gedeeltelike vrystelling vir 2014 ontvang het, moet asb hierdie bedrag bly betaal tot u die nuwe bedrag ontvang.  REKENINGE SAL EINDE MAART UITGEGEE WORD SODRA OUDIT AFGEHANDEL IS. 

 

Ter wille van herinnering en ons nuwe ouers:

NUWE KLEREBANK

MAANDAE                  :           07:30 – 08:30

DINSDAE                    :           07:30 – 08:30

DONDERDAE             :           07:30 – 08:30

Ons versoek asb almal om by hierdie tye te hou aangesien mev Van Der Westhuizen op ander tye klasse aanbied.

 

TWEEDEHANDSE KLEREBANK

Ons is op soek na gewone tweedehandse klere vir ons leerders.  Enige grootte is welkom.  Dit kan by mev Marina Crous ingehandig word. 

 

MAANDAE                  :           13:00 – 14:00

DINSDAE                    :           12:30 – 13:30

DONDERDAE             :           12:30 – 13:30

Ons vra ook dringend vir enige tweedehandse skoolklere.  U kan dit by die kantoor vir mev Natasha Crous afgee.  Baie dankie.

 

HEKKE

SOGGENS        :           GEDEELTELIK OOP TOT EN MET 09:00

MIDDAE         :           GEDEELTELIK  OOP  VANAF 12:00

Ons versoek asb ons ouers om by hierdie tye te hou.

 

AFKONDIGINGS

Afkondigings mag slegs net voor pouses gedoen word om voortdurende steurings te vermy. Leerders sal nie tussendeur geroep word vir items wat by die huis vergeet is nie.

 

AFSPRAKE

Ons versoek ouers asb om dokters- en enige ander afsprake asb in die middae, sover moontlik, te reël.  Leerders verloor te veel werk gedurende skoolure.

 

UITTEKEN VAN LEERDERS

Geen leerders sal uitgeteken word sonder dat ‘n ouer toestemming by die kantoor teken nie.

 

SPORTVERVOER MET DIE BUS

Busvervoer beloop R20 per leerder.

 

SKOOLURE

GRAAD R – 3                          :           07:30 – 13:00 (MAANDAE – DONDERDAE)

                                                            07:30 – 12:30 (VRYDAG)

GRAAD 4 – 6                          :           07:30 – 14:00 (MAANDAE EN WOENSDAE)

                                                            07:30 – 13:30 (DINSDAE EN DONDERDAE)

                                                            07:30 – 12:30 (VRYDAE)

GRAAD 7 – 12                                    :           07:30 – 14:00 (MAANDAE - DONDERDAE)

                                                            07:30 – 12:30 (VRYDAE)

 

2.     BEHEERRAADVERKIESING

Hiermee stel ons u ook in kennis van ‘n algemene Beheerraadsverkiesing in Maart 2015.  Verdere besonderhede sal volg.

 

3.     DATUMS

PRYSUITDELING       :           20 JANUARIE 2015 OM 18:00

GR 11 OUERVERG     :           21 JANUARIE 2015 OM 17:15 IN PERSONEELKAMER

ATLETIEK                  :           22 JANUARIE 2015 VANAF 15:30

JP OUERAAND           :           29 JANUARIE 2015 VANAF 17:00 – 19:00

 

4.     SPORT

ATLETIEKOEFENING            :           MA, DI EN DON OM 15:30

 

5.     HET JY GEWEET

Besoek ons gerus op facebook:  Salomon Senekal Hoërskool

 

Groete

 

 

WJN KIESSIG            

SKOOLHOOF