To improve the appearance of this website please Click here to download Adobe Flash Player

Akademie

 

SALOMON SENEKAL HOëRSKOOL
VAKKEUSE:  GRAAD 10
         
NAAM:  ................................................... GRAAD:  .........................  
         
VOORVEREISTE VIR UNIVERSITEITSTOELATING    
         
GRAAD:        
         
50% in enige vier van die volgende vakke:  Afrikaans Huistaal, Engels Eerstel Addisionele  
Taal, Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde, Lewenswetenskap, Fisiese Wetenskap,  
Geografie, Rekeningkunde, Verbruikerstudie, Ingenieursgrafika en -Ontwerp.    
         
DIPLOMA:        
         
40% in enige vier NKV-vakke (Lewensoriëntering uitgesluit).    
         
VERPLIGTIGE VAKKE      
         
AFRIKAANS HUISTAAL, ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL, LEWENSORIëNTERING  
         
WISKUNDE        
WISKUNDIGE GELETTERDHEID      
         
KEUSE VAKKE        
         
GROEP 1        
REKENINGKUNDE  GEOGRAFIE INGENIEURSGRAFIKA    
  (Aardrykskunde) EN -ONTWERP (TT)    
         
         
GROEP 2        
FISIESE WETENSKAP VERBRUIKERSTUDIE LANDBOUBESTUURS-    
(Skeinat) (Huishoudkunde) PRAKTYK    
         
GROEP 3        
LEWENSWETENSKAP REKENAARTOEPASSINGS- SIVIELE    
(Biologie) TEGNOLOGIE TEGNOLOGIE    
         
         
         
         
         
............................... ..................................... .................................    
LEERDER OUER VOORLIGTER