To improve the appearance of this website please Click here to download Adobe Flash Player

VISIE EN MISSIE VAN SALOMON SENEKAL GK/S

 

VISIE

 

Om deur toegewyde kwaliteit onderrig leerders toe te rus om:

 

Ø      intelektueel,  moreel,  geestelik en fisies as gebalanseerde Christen-leerder die volgende stap in hul ontwikkeling te kan aandurf

Ø     as kreatiewe denkers met selfstandigheid en waagmoed verantwoordelike burgers van Suid-Afrika te word.


MISSIE

 

Ons strewe na ‘n leerder wat:

 

 • die Hemelse Vader (bo alles) ken en hoë Christelike - Nasionale waardes handhaaf
 • trots is op sy /haar skool met al sy tradisies en gebruike
 • gebalanseerd betrokke is en tot sy potensiaal presteer
 • ‘n netjiese, gedissiplineerde en hoflike leerling wat verantwoordelik en gemotiveerd is
 • volkome toegerus word vir die lewe daar buite en die geweldige eise van die toekoms

 

Ons strewe na ‘n Personeellid wat:

 

 • gereeld die knie buig voor sy/haar Verlosser
 • sy/haar Godgegewe talent en gawes aanwend in die strewe om ons doelwitte te verwesenlik
 • bereid is om die belange van die leerlinge voor eie belang te stel
 • kollegiale lojaliteit betoon
 • tuis sal voel in ons span
 • ‘n lewenslange leerder sal wees

 

Ons strewe na ‘n ouer wat:

 

 • alles vir sy/haar kind se opvoeding offer en Christelike waardes hoog ag
 • gebalanseerd betrokke is by die skool en positief belangstel en ondersteun
 • ‘n lojale en stewige vennoot sal wees
 • volle beheer en kontrole oor hulle kinders sal hê.

 

Ons strewe na ‘n skool:

 

 • waarin elkeen ons missie onderskryf en tuis sal voel
 • waarop elkeen wat daaraan verbonde is, met reg trots kan wees op ons vooruitgang
 • wat ‘n goeie lewenstandaard sal stel
 • met sy eie besondere karakter, etos en tradisies.